Sme modernou školou spoločenského tanca s dlhoročnou tradíciou a bohatými skúsenosťami.

TANCUJEME UŽ OD ROKU 1996!

Vedeli ste, že dostatočný pohyb je nevyhnutný pre zdravý vývin mozgu dieťaťa?

Deti, ktoré majú dostatok pohybu sú zdravšie, v škole dosahujú lepšie výsledky, rýchlejšie sa učia a viac si pamätajú.
Tanec všeobecne umožňuje sebavyjadrenie a učí sebaregulácii, čím prispieva k rozvoju emocionálnej stability.

Výuka v našej tanečnej prípravke prebieha hravou a zábavnou formou tak, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah
k tancu a hudbe, a zároveň sa zabavili v kolektíve. Naša skúsená trénerka s pedagogickým vzdelaním
a skúsenosťami s deťmi v útlom veku hravým prístupom deťom spostredkúvava základy všestrannej pohybovej
ako aj všeobecnej hudobnej výchovy a psychologickej prípravy.

Tanečná prípravka je formou intenzívneho krúžku, kde si dieťa získa aj návyk na pravidelnú činnosť
a postupne napreduje a zdokonaľuje sa. Vyučovacia hodina prebieha raz do týždňa
.v poobedňajších hodinách v zrkadlovej sále nášho tanečného štúdia

ONLINE PRIHLÁŠKU nájdete >> TU

Tanečný šport je spojenie elegancie, krásy a ladnosti pohybu s náročným športovým výkonom,
ktorý podlieha presným pravidlám a systému hodnotenia.
Na súťažiach tanečné páry predvádzajú dokonalé choreografie, ktorými vyjadrujú hudbu
aj svoje pocity, čím vytvárajú nezabudnuteľnú tanečnú atmosféru.

Zameriavame sa nielen na špičkový výkon, ale aj na zdravý životný štýl, psychohygienu,
osobnostný rozvoj, sociálne zručnosti, estetické cítenie, tímovosť a spoluprácu.
Pre komplexný rozvoj našich tanečných športovcov spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí,
ktoré úzko súvisia so športom (psychológ, lekár, hudobníci, fyzioterapeuti).
V tréningovom systéme zavádzame individuálny prístup, video-tréningové metódy,
psychologickú a hudobnú prípravu.
Pravidelne organizujeme tréningové sústredenia a spolupracujeme
so špičkovými trénermi zo Slovenska aj zo zahraničia.

ONLINE PRIHLÁŠKA >> TU

Vedeli ste, že tanec je ideálnou voľnočasovou aktivitou pre manželské páry a dospelých?
Učí nás lepšie vnímať partnera, komunikovať spolu bez slov, naladiť sa na spoločnú vlnu. Zároveň dáva možnosť skúšať si nové spôsoby párového fungovania, ktoré môžeme preniesť aj do manželského života.

Trávte spoločný čas tancom.

Na kurze spoločenského tanca pre dospelých máte možnosť naučiť sa základné kroky a figúry rôznych tancov,
ale aj rozvíjať svoje tanečné zručnosti, spoznať nových ľudí a vytvoriť si nové priateľstvá.
Zabavíte sa tancom a urobíte tak veľa aj pre svoje zdravie a psychickú pohodu.

ONLINE PRIHLÁŠKA >> TU